Tuần rồi, một nam sinh lớp 12 người mỹ gốc Mể trong trường trung học