Bạn có thể thật sự trung thực khi nói với ai đó câu ngạn ngữ: