BƯỚC CHÂN ĐẾN TÌNH YÊU 4.1 – Tình yêu với một người xa lạ 7