“Khi nào thì kết hôn?” Câu hỏi “quốc dân” này có khi không chỉ quá