RỒI SẼ CÓ MỘT NGÀY TA HIỂU ĐƯỢC

( Dịch bài After A While You Learn… của Veronica A.Shaff stall )

Rồi sẽ có một ngày ta hiểu được

Sự khác nhau tinh tế giữa hai điều

Một thứ là cái nắm tay thật chặt

Và gông xiềng mà ngỡ đó là yêu.

Rồi sẽ có một ngày ta hiểu được

Yêu không hề là dựa dẫm hoàn toàn

Và nếu có một đồng hành dai dẳng

Thì cũng chưa ai chắc sẽ bình an.

Rồi sẽ có một ngày ta hiểu được

Hôn nhau không có nghĩa ký hợp đồng

Những món quà không hề là tín vật

Hôn và quà đâu có nghĩa là xong.

Rồi sẽ có một ngày ta chấp nhận

“Mình đã thua” theo cách một quý bà

Mắt thẳng nhìn, đầu ngẩng cao đĩnh đạc

Chứ không như một đứa trẻ lu loa.

Rồi sẽ có một ngày ta biết cách

Chọn ngay cho mình những nẻo yên vui

Ai biết được lỡ ngày mai bất trắc

Chuyện tương lai thì quá dễ thay dời.

Rồi sẽ có một ngày ta hiểu được

Nắng ngoài kia dù lấp lánh niềm vui

Rồi nó cũng sẽ làm mình bỏng rát

Lỡ khi ta say ngủ dưới mặt trời.

Rồi sẽ có một ngày ta biết cách

Tự trồng nên cả mảnh vườn xinh

Thay vì cứ buồn sầu chờ ai đó

Hái dăm hoa rồi mang đến cho mình.

Rồi sẽ đến một ngày ta hiểu được 

Dù lòng ta có tha thiết thế nào

Người cứ vẫn lạnh lùng không cảm động

Vậy thì thôi, chứ biết làm sao.

Rồi sẽ đến một ngày ta thấu suốt

Một người kia dù có tốt cách gì

Cũng có lúc sẽ làm mình đau đớn

Và mình cần phải học cách quên đi.

Rồi sẽ có một ngày ta hiểu được

Một lần sai ôi mất cả thành trì

Mối giao tình xây nhiều năm khó nhọc

Chút sai lầm là có thể tan đi.

Rồi sẽ có một ngày ta thấu rõ

Bạn bè kia không máu mủ ruột rà

Nhưng họ là anh em mình có được

Mà chả cần xin xỏ ở mẹ cha.

Rồi sẽ có một ngày ta chấp nhận

Bạn đổi thay là một chuyện rất thường

Ai mà chẳng có khi này khi khác

Chả lẽ rồi mình đổi bạn mình luôn.

Rồi sẽ có một ngày ta hiểu được

Chính ta nên là bạn tốt của mình

Vì những người trên đời ta yêu nhất

Chẳng bên ta trong mọi nẻo hành trình.

Rồi sẽ có một ngày ta hiểu được 

Đời sống kia dẫu cay đắng thế nào

Thì mình cũng chả nên hùa theo nó

Mà quên đem gieo xuống chút ngọt ngào…

Rồi sẽ có một ngày ta hiểu được

Qua đớn đau, mình mạnh mẽ chừng nào

Ta sẽ hiểu, và rồi ta sẽ hiểu

Mọi chuyện đời qua những cuộc ly tao.

_______

thơ NGUYỄN THIÊN NGÂN

(Trích Ôm mỏ neo nằm mộng những chân trời